O Grupie

APS EVOLUTION reprezentuje Grupę Spółek, której celem jest aktywne uczestnictwo w zarządzaniu złożonością systemów źródeł energii.

 

Jest to prywatna Spółka, która, dzięki doświadczeniu i umiejętnościom kierującego nią zespołu Managerów i Ekspertów, osiaga swoje najwyższe cele.

 

APS EVOLUTION koordynuje pracę spółek: “APS Designing Energy” (w skrócie APS) z siedzibą we Włoszech oraz “KTI Poland” (w skrócie KTI), której biura znajdują się w Polsce.

Obie Spółki działają niezależnie na swoich rynkach krajowych, natomiast ściśle ze sobą współpracują na rynku międzynarodowym, dzieląc strategie i możliwości.

 

Obie Spółki specjalizują się w tradycyjnych procesach transformacji obejmujących projektowanie, modernizację i realizację obiektów rafineryjnych, kompleksów petrochemicznych i gazowych.

 

Obie Spółki posiadają szerokie kompetencje w zakresie nowych tzw. zielonych procesów i rozwiązań  przyjaznych środowisku, których celem jest konwersja głównych surowców, pochodzenia roślinnego lub z recyklingu, na biopaliwa i biotworzywa.

Uczestniczymy w zarządzaniu złożonością systemów źródeł energii

 

Uwielbiamy tworzyć nowe rozwiązania oraz ulepszać już istniejące, i ,niczym krawiec szyjący garnitur na zamówienie, dopasowujemy je do zapotrzebowań klienta. Pracujemy nad osiągnięciem korzyści z wzajemnych wymian zachodzących pomiędzy tradycyjnymi źródłami energii bazującymi na przemyśle naftowym, gazowym i petrochemicznym, a innowacyjnymi źródłami Ekologicznymi i Bio.

 

Jak nasze doświadczenia są ze sobą powiązane?

 

Poznaj naszą historię.

Współzależność wartości w proponowaniu wydajnych rozwiązań.

 

Metoda współzależności towarzyszy nam na różnych płaszczyznach: pomiędzy spółkami tej samej grupy, pomiędzy obszarami w obrębie jednej firmy oraz pomiędzy ludźmi z danego obszaru. Pracujemy nad najlepszymi rozwiązaniami poprzez nadawanie wartości wszystkim wykorzystywanym zasobom, a następnie poszukujemy, od czasu do czasu, równowagi pomiędzy autonomią a współpracą, aby promować jak najlepsze pomysły.

 

Jedna metoda, jeden Model Biznesowy.

 

Poznaj Nasz Model Organizacyjny.

Skupiamy się na przejrzystości naszego środowiska pracy.

 

Wysłuchiwanie się wzajemnie bez uprzedzeń pozwala na osiągnięcie porozumienia i co za tym idzie pozwala na lepsze życie i współpracę, a to przekłada się na zaufanie naszych partnerów.  Naszym celem jest promowanie wzajemnej przejrzystości i odpowiedzialności.

 

Osoby, które nas reprezentują.

 

Poznaj Naszą Kadrę Zarządzającą