Pracuj z nami

STANOWISKO:

LOKALIZACJA:

POBIERZ OFERTĘ:

MŁODSZA KSIĘGOWA / MŁODSZY KSIĘGOWY

WARSZAWA

KSIĘGOWA / KSIĘGOWY

WARSZAWA

INŻYNIER KONSTRUKTOR / BIM MODELER

PŁOCK

PROJEKTANT BRANŻY BUDOWLANEJ z uprawnieniami

PŁOCK

KOSZTORYSANT BRANŻY ELEKTRYCZNEJ I AKPIA

PŁOCK

KOORDYNATOR – INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO BRANŻY
ELEKTRYCZNEJ

PŁOCK

PROJEKTANT BRANŻY ELEKTRYCZNEJ z uprawnieniami

PŁOCK

MŁODSZY INŻYNIER BRANŻY AUTOMATYKI

PŁOCK

SPECJALISTA DS. HARMONOGRAMOWANIA

PŁOCK

MŁODSZY INŻYNIER BRANŻY ORUROWANIA (PIPING)

PŁOCK

INŻYNIER BRANŻY ORUROWANIA (PIPING)

PŁOCK

SPECJALISTA DS. ZAKUPÓW TECHNICZNYCH

PŁOCK

Z-CA KIEROWNIKA DZIAŁU ZAKUPÓW

PŁOCK

PROJEKTANT BRANŻY SANITARNEJ z uprawnieniami

PŁOCK

SPECJALISTA DS. UMÓW Z PODWYKONAWCAMI

PŁOCK

SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC (system TETA)

PŁOCK

INŻYNIER BRANŻY BUDOWLANEJ / KOORDYNATOR

PŁOCK

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z poniższą klauzulą na adres mailowy: hr@ktip.pl

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych w celu wzięcia udziału w rekrutacji prowadzonej przez KTI Poland SA z siedzibą w Płocku przy ul. Zglenickiego 42, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2018, poz. 1000)”.

 

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie Państwa aplikacji również podczas przyszłych rekrutacji prowadzonych przez KTI Poland SA, prosimy o zawarcie w CV dodatkowej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez KTI Poland SA  z siedzibą w Płocku przy ul. Zglenickiego 42 danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych dla celów przyszłych rekrutacji”.

 

/

 

Please, include in your CV the following clause:  “I hereby agree to the processing of my personal data included in my application documents in order to participate in the recruitment conducted by KTI Poland S.A. with its registered office in Płock, ul. Zglenickiego 42, in accordance with the Act of 10 May, 2018 on the protection of personal data (Journal of Laws of 2018, item 1000)”.

 

If you agree to use your application documents also during future recruitments conducted by KTI Poland SA, please include in your CV an additional clause:  “I agree to the processing of my personal data contained in my application documents in order to participate also in the future recruitments conducted by KTI Poland S.A. with its registered office in Płock, ul. Zglenickiego 42”.

Kogo szukamy

KTI poszukuje osób potrafiących pracować w zespole, odpowiedzialnych, z elastycznym nastawieniem oraz chętnych do nauki i rozwoju wraz z firmą.

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2018, poz. 1000) informujemy, iż:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KTI Poland SA z siedzibą w Płocku, ul. Zglenickiego 42, zwana dalej Spółką;
2.    Administratorem Bezpieczeństwa Danych/ Informacji w Spółce jest Pan Bartosz Radzymiński (e-mail: radzyminskib@ktip.pl);
3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach rekrutacyjnych na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z art. 6 ust 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)  oraz będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, czego można dokonać kontaktując się z nami pod adresem: hr@ktip.pl, jednak nie dłużej niż przez 5 lat;
4.    Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
5.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6.    Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.;
7.    Wymagane jest podanie jedynie danych w zakresie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
8.    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Twoja aplikacja

Jeśli jesteś zainteresowany pracą z nami, proszę wyślij swoje CV na adres:

hr@ktip.pl