Studia wykonalności i studia technologiczne

Studia wykonalności i studia technologiczne pozwalają inwestorom ocenić korzyści płynące z różnych koncepcji procesu i alternatywnych technologii.  Studia wykonalności KTI opierają się na wynikach projektu koncepcyjnego takich jak analiza projektu (np. ocena alternatywnych opcji dotyczących konfiguracji instalacji i lokalizacji instalacji), badania rynkowe przeprowadzone w celu określenia optymalnej wydajności instalacji i maksymalnych cen sprzedaży produktu, oszacowanie kosztów (tak dokładne, jak pozwala na to zdefiniowany projekt), analiza zasobów finansowych, w tym oczekiwana wewnętrzna stopa zwrotu inwestycji itp.

Typowe wyniki studiów wykonalności i studiów technologicznych to:

  • Ogólna konfiguracja instalacji
  • Lista wymaganych technologii i ich proponowanych licencjodawców
  • Bilans materiałowy z typami produktów głównych i produktów pośrednich oraz rynkowe ilości takich produktów i produktów pośrednich
  • Wykaz niezbędnych mediów i wstępne szacunki ich ilości
  • Lista wymagań dla nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury
  • Szacunek kosztów(dokładność zgodnie z międzynarodowym standardem AACE i/lub polskim ZZK)
  • Rentowność projektu

 

KTI opracowało od 2006 roku znaczną liczbę studiów technologicznych i studiów wykonalności, które następnie doprowadziły do ​​realizacji większości głównych inwestycji przemysłowych w branży rafineryjno-petrochemicznej w Polsce.