Doradztwo w zakresie zarządzania projektami

KTI jest certyfikowanym Kontrahentem w zakresie zarządzania projektami EPC (projektowanie, zakupy i dostawy oraz budowa). Wspomagaliśmy wielu renomowanych Klientów naszym personelem wyspecjalizowanym w nadzorze projektowym na etapie budowy. Braliśmy udział w wielu najbardziej złożonych projektach realizowanych w ostatnich latach w Polsce.

KTI oferuje wielobranżowe usługi PMC mające na celu doprowadzenie inwestycji do pomyślnej i terminowej realizacji. Nasi Kierownicy Projektów są ekspertami w organizowaniu, kontrolowaniu i koordynowaniu prac budowlanych, których ostatecznym celem jest spełnienie wymagań Klienta i korzyści finansowe.