Nasz Model Zarządzania

Nasz model organizacyjny opiera się na łańcuchu wartości i tym, jak każda osoba może przyczynić się do wygenerowania tych wartości dla wszystkich

 

Głównym celem jest poszukiwanie najlepszej równowagi pomiędzy autonomią a koordynacją, zapewniając współpracę na równym poziomie pomiędzy obszarami Business Development, Business Intelligence i Business Operation. Te 3 obszary współdziałają ze sobą jako części jednego codziennego systemu, zarówno w obrębie każdej pojedynczej spółki należącej do grupy, jak i we wszystkich trzech spółkach należących do grupy.

 

W ten sposób grupa APS stara się jak najlepiej zarządzać złożonością rynków, projektów i technologii, na których działa.