KTI Poland jest obecne na rynku inżynieryjnym od 2006 roku, potwierdzając swoje kompetencje jako Wykonawca EPC w sektorach petrochemicznym i chemicznym oraz przetwórstwa ropy i gazu. Działamy jako centrum operacyjne dla wielu złożonych projektów realizowanych w Polsce, przyczyniając się do pomyślnej realizacji inwestycji. Nasze działania obejmują cały cykl życia projektów, koncentrując się głównie na multidyscyplinarnym projektowaniu inżynieryjnym (branża budowlana, sanitarna, orurowania, mechaniczna, automatyczna, elektryczna). Nasze standardy jakości, procedury, narzędzia do projektowania i zarządzania dobieramy z najlepszych rozwiązań technologicznych dostępnych na rynku: oprogramowanie projektowe (Intergraph, Bentley, Autodesk), zintegrowane systemy kontroli projektów (Primavera i inne autorskie rozwiązania) oraz oprogramowanie administracyjne Enterprise Resource Planning (JD Edwards). Zatrudniamy personel, który stanowi zestawienie doświadczonych inżynierów z międzynarodową praktyką i młodych dynamicznych zespołów, które razem tworzą nasze know-how. Naszą siłą są zasoby ludzkie, zwłaszcza starsi inżynierowie z ogólnoświatowym wykształceniem i doświadczeniem, którzy brali udział w tworzeniu wszystkich naszych sekcji inżynieryjnych. Dzięki cennym szkoleniom wewnętrznym i zewnętrznym KTI jest obecnie silnym graczem na polskim rynku. Mając tak mocne fundamenty, jesteśmy wiarygodnym partnerem.