Etyka i odpowiedzialność społeczna

Etyka i odpowiedzialność społeczna

Każda firma i jednostka ma wpływ na społeczeństwo i środowisko. KTI zobowiązuje się do prowadzenia swoich działań w sposób etyczny i transparentny, co przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym zdrowia i zadowolenia społeczeństwa, uwzględniania oczekiwań interesariuszy, przestrzegania obowiązujących przepisów i zgodnego z międzynarodowymi standardami postępowania.

Filary społecznej odpowiedzialności biznesu KTI to:

  • Zrównoważony rozwój
  • Odpowiedzialność
  • Przejrzystość