RAFINACJA

Instalacje Destylacji Ropy Naftowej/Kondensatu

Instalacje Destylacji Próżniowej

Instalacje Łagodnego Hydrokrakingu (MHC)

Kraking Katalityczny

Instalacje Hydrorafinacji Destylatów i Nafty

Reforming Katalityczny

Hydrokraking

Instalacje Opóźnionego Koksowania

Kalcynator Koksu

Instalacje Odzysku LPG

Instalacje Słodzenia Produktów

Alkilacja

Instalacje Izomeryzacji

Instalacje Oleju Smarnego

Instalacje Odzysku Siarki

Instalacje

Instalacje Produkcji Asfaltów

Rafineria Ropy Naftowej

Frakcjonowanie, Stripping Wód Kwaśnych (SWS)

Instalacje Produkcji Rozpuszczalników

Instalacje Dearomatyzacji

PRZETWARZANIE GAZU I ROPY NAFTOWEJ

Usuwanie Rtęci

Usuwanie Merkaptanu

Instalacja Odsalania

Instalacje Odwadniające

Słodzenie Gazu

Regulacja Punktu Rosy Węglowodorów

Instalacja Separacji Oleju Gazowego

Tłocznie Gazu

Pompownie Oleju

Instalacje Odgazowania