Energie odnawialne i zielona transformacja

KTI systematycznie aktualizuje swoje umiejętności inżynieryjne i rozwojowe, aby dostosować je do sektora energii odnawialnej, potwierdzając swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój i minimalizację wpływu na środowisko. KTI koncentruje się m.in. na biorafineriach, zielonym wodorze, biodieslu i odnawialnym oleju napędowym, inwestycjach w Polsce i za granicą.