Kierownicy Projektów są oficjalnie odpowiedzialni za ostateczne wyniki Projektu. Kierownicy Projektów są powoływani przez Dyrektora Operacyjnego i kierują projektami  przez cały czas ich trwania aż do zakończenia. Kierownik Projektu  jest osobiście odpowiedzialny za całościowe wykonanie Projektu.

 

Na strukturę KTI składają się następujące Działy:

 

Działy Techniczne: Dział Technologii Chemicznej, Budowlany, Sanitarny, Orurowania, Automatyki, Elektryki, Mechaniki  PVHE, Budownictwa, Wsparcie,  Nadzór oraz Prowadzenie Budowy, Kontrola Kosztów i Planowanie Projektów .

 

Działy Zarządzające: Dział Jakości, BHP i Środowiska, Dział Personalny, Administracja i Finanse, Dział Prawny, Dział Rozwoju Inwestycji

 

Personel KTI zorganizowany jest w oparciu o strukturę macierzową. Grupy projektowe składają się z kilku specjalistów zajmujących różne stanowiska, takie jak: Inżynier Technologii Chemicznej, Kierownicy Inżynieryjni, Koordynator ds. Zakupów i Dostaw oraz Koordynator ds. Planowania i Kontroli Kosztów. Pracownicy angażowani w Zespoły Projektowe wybierani są zgodnie z charakterystyką, miejscem i czasem trwania danego projektu.

 

Stali pracownicy na stanowiskach Inżynierów Projektu są wsparciem, w razie zaistnienia takiej potrzeby, dla Kierowników Projektu pomagając im w interfejsie i koordynacji zadań zleconych Działom Technicznym.

 

Poznaj naszą kadrę zarządzającą.

ZREALIZOWANE PROJEKTY

POSTĘPOWANIA SĄDOWE / SPORY Z KLIENTAMI

POWIERZCHNIA BIUROWA

Strategia podatkowa KTIP za rok 2022