KTI Poland S.A. zamienia prezenty na darowizny

0

SPRAWIAMY, ABY NASZE ŚWIĘTA MIAŁY SENS

Pod koniec 2023r. każdej nocy w Europie był prawie milion osób bezdomnych.

Bezdomność wynika głównie z ubóstwa, problemów zdrowotnych, bezrobocia, samotności i traum życiowych.

 

ZAMIENILIŚMY PREZENTY NA DAROWIZNY NA NASZYM LOKALNYM TERENIE

KTI Poland wsparło finansowo organizację pożytku publicznego i lokalnego – Katolickie Stowarzyszenie Pomocy św. Brata Alberta.

Stowarzyszenie koncentruje się na dożywianiu i wspieraniu społecznym, poprzez działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą na terenie Płocka – pomaga młodzieży z ubogich rodzin, osobom dorosłym wymagającym szczególnej opieki, osobom bezdomnym i samotnym oraz nie posiadającym pracy.