Pracownicy: Klucz do naszego sukcesu

Czynnikiem kluczowym dla KTI jest rozwijanie swojego know-how, nabytego poprzez lata doświadczeń osób zaangażowanych w działalność firmy.

Dlatego tak ważny jest dla nas kapitał zasobów ludzkich oraz transfer wiedzy know-how z pokolenia na pokolenie. Powyższe założenie osiągane jest poprzez zwiększanie zatrudnienia młodych inżynierów, uczestniczenie w różnych kursach i seminariach, współpracę z prestiżowymi Uniwersytetami i szkolenia pracowników.

Rozwój kulturalny
KTI od samego początku zobowiązało się do nagradzania osób i rozwijania ich umiejętności zawodowych.

Długotrwałość operacji – zwykle trwająca wiele lat – często prowadzona w kontekstach międzynarodowych, a czasem w ekstremalnych warunkach środowiskowych, sprzyja pełnemu rozwojowi umiejętności i kompetencji menedżerskich, zarówno z technicznego, jak i kulturowego punktu widzenia.

Można to osiągnąć jedynie inwestując w rozwój osobisty każdej osoby. Dlatego KTI promuje rozwój zawodowy i kulturowy osób pracujących na różnych stanowiskach. Podejmowane są działania promujące rozwój osobisty, ze szczególnym uwzględnieniem cech osobowości, tak aby sprzyjać spójności tego rozwoju.

 

KTI swoim pracownikom zapewnia:

  • Kursy zawodowe;
  • Szkolenia na stanowisku pracy;
  • Promowanie dobrych zachowań;
  • Nagrody i zachęty dla indywidualnych pracowników oraz dla grup za osiągnięte wyniki;
  • Monitorowanie osobistych postępów w celu  poprawy skuteczności działań szkoleniowych.

To tylko niektóre z narzędzi, które KTI wykorzystuje do promowania rozwoju kulturalnego swoich pracowników.